سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طریقه تشخیص دادن پایه های ترانزیستورها


البته در بیشتر دیتاشیتها توضیح داده شده اما اگر ترانزیستور ناشناخته یا بدون مارک باشد با استفاده از یک مولتی متر ساده به صورت زیر می توان تشخیص داد:
با توجه به اینکه مولتی متر یک باتری 1.5یا 3 ولتی دارد وپراب قرمز به منفی باتری وپراب سیاه به مثبت باتری (از داخل)وصل میشود به صورت زیر عمل میکنیم

نکته مهم:مولتی متر رو در رنج high ohmقرار دهید (1k)


شناسایی پایه های ترانزیستور و تست سالم بودن آن :

ابتدا یک ترانزیستور سالم را بررسی می کنیم: یک ترانزیستور یا مثبت (pnp) و یا منفی (npn) می باشد. برای تشخیص تیپ ترانزیستور چندین روش وجود دارد. تیپ بعضی از ترانزیستورهارا از روی نامگذاری می توان مشخص نمود. 


طریقه‌شناسایی پایه‌های ترانزیستور ‌توسط مولتی‌متر ‌:

ابتدا مولتی متر را در حالت تست دیود قرار می دهیم و سپس به دنبال پایه ای می گردیم که به دو پایه ی دیگر راه بدهد ، این کار را با تعویض قطبهای سیم مولتی متر تکرار می کنیم ، این پایه B ( بیس ) است و  اگر این پایه به سیم مشکی مولتی متر متصل باشد معرف نوع ترانزیستور PNP ویا اصطلاحاً منفی است . و در صورتیکه به سیم قرمز متصل باشد ترانزیستورNPN و یا مثبت است . حال پایه B و نوع ترانزیستور مشخص شده است. جهت تشخیص دو پایه ی دیگر سیمی که به پایه بیس وصل است را دست نمی زنیم و سیم دیگر را یکبار به پایه دومی و یکبار به پایه سومی وصل می کنیم هر پایه که عدد کوچکتری روی صفحه مولتی متر نمایش دهد کلکتور و پایه دیگر امیتر است . 

اگر یک ترانزیستور در موقع تست مشخصات این پایه های گفته شده را از خود بروز دهد سالم است و اگر یک مورد مشکل داشته باشد معیوب می باشد
    

 


نظرات روش تشخیص پایه های ترانزیستورها ، آموزش تشخیص دادن پایه های ترانزیستورها ،


کلمات مرتبط : دیاک چیست انواع دیاک طرز کار با دیاک ساختمان دیاک نحوه تست کردن دیاک پایه های دیاک انواع دیاک شماره دیاک روش تست پایه ای دیاک آموزش تست کردن دیاک روش تست کردن دیاک طرز تست کردن دیاک ها آموزش تست کردن دیاک انواع دیاک ها رنگ و شکل دیاک در مدارات الکترونیکی شکل ظاهری دیاک نماد دیاک طریقه فهمیدن سالم بودن دیاک چگونگی تست دیاک ها

دیاک چیست ؟

دیاک مانند یک تریستور بدون بیس است و تا زمانیکه ولتاژ دو سر آن به حد ولتاژ شکست نرسد جریان را هدایت نمی کند ولی زمانیکه ولتاژ دو سر آن به حد ولتاژ شکست برسد ، هادی شده و جریان را هدایت می کند و ولتاژ دو سر آن کم می شود . از پالس های ایجاد شده توسط دیاک برای تحریک پایه گیت ترایاک در مدارات فرمان استفاده می شود.

علامت و نماد دیاک در مدارات الکترونیکی 

طریقه تست کردن دیاک ؟

اگر اهم متر را روی *10 کیلو قرار دهیم و به دوسر دیاک بزنیم از هیچ طرفی نباید راه بدهد . در این صورت دیاک سالم است 

 

دانلود کتاب آموزش تست قطعات الکترونیک - DOWNLOAD


نظرات نحوه تست کردن دیاک ، آموزش تست کردن دیاک ، دیاک چیست؟ ، روش تست پایه های دیاک ،


دانلود کتاب آموزش تست قطعات الکترونیک - DOWNLOAD

 

1 - طریقه تست تریستور (Thyristor)

کلمات مرتبط : (روش تست تریستور - آموزش تست تریستور - نحوه تست تریستور - چگونگی تست تریستور )

SCR یک دیود قابل کنترل است که تست و تشخیص پایه های نوع ساده آن به شرح زیر است . دارای سه پایه به نام های Gate که با G نیز نشان داده می شود و Anode که مانند دیود با A نشان داده میشود و نیز دارای Katode که با K نشان داده می شود . این دیود ها مصارف زیادی در صنعت دارند برای مثال در یکسو سازی برق صنعتی که الزاماً نیاز به کنترل جریان ویا قطع وصل داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد . مثلاً در ترانس های جوشکاری DC برای یکسوسازی با کنترل جریان ویا در تلویزیونها به منزله یک سویچ DC قابل کنترل کاربرد دارند . 

تشخیص پایه ها 

G به کاتد در گرایش مستقیم راه می دهد . ودر گرایش معکوس راه نمی دهد و در حالت معمولی آند به کاتد راه نمی دهد . از همین روش برای تشخیص پایه های آن می توان استنفاده کرد . یعنی دنبال پایه ای می گردیم که مانند یک دیود در حالت گرایش مستقیم عمل کند . در این حالت ترمینال قرمز مولتی متر کاتد و ترمینال مشکی G را نشان می دهد . و لابد پایه باقیمانده آند است . 


2 - طریقه تست سون سگمنت (seven segment)

کلمات مرتبط : (روش تست سون سگمنت - آموزش تست سون سگمنت - نحوه تست سون سگمنت - چگونگی تست سون سگمنت)

دو نوع  سون سگمنت (seven segment)  وجود دارد : یک آند مشترک و دیگری کاتد مشترک. سون سگمنت ها از 8  دیود نوری تشکیل شده اند که یک سر دیود ها به هم وصل شده اند و به عنوان سر مشترک استفاده می شوند.در سون سگمنت آند مشترک تمام سر های مثبت دیود ها به همدیگر وصل شده اند و در کاتد مشترک تمام سرهای منفی. 

برای پیدا کردن سر مشترک باید یک سر مولتی متر را روی یک پایه قرار دهید و سر دیگر مولتی متر را روی پایه های دیگر جابجا کنید اگر به تمام پایه ها راه داد (دیود ها را روشن نمود) این پایه ،پایه مثبت است و همه دیود ها سالم اند.ولی اگر در این میان به یکی راه نداد این دیود سوخته است. 

حال برای تشخیص نوع سون سگمنت (آند یا کاتد مشترک بودن ) اگر پایه com مولتی متر (معمولا" سیم مشکی رنگ) به سر مشترک سون سگمنت متصل بود این سون سگمنت از نوع کاتد مشترک خواهد بود.در غیر اینصورت سون سگمنت ما آند مشترک می باشد. 

 

3 - طریقه تست دیود دوبل 

کلمات مرتبط : (روش تست دیود دوبل  - آموزش تست دیود دوبل  - نحوه تست دیود دوبل  - چگونگی تست دیود دوبل )

همچنانکه در شکل ملاحظه می شود هرگاه دو عدد دیود به صورت آند مشترک و یا کاتد مشترک به هم متصل شوند دیود دوبل را تشکیل می دهند . که هردو نوع آن را در شکل ملاحظه می کنید . روش تست : چون دو دیود آند مشترک و یا کاتد مشترک دارند و کاتد و آند هر کدام در دسترس می باشد و مانند دیود پل مدار بسته ای ندارند بنا براین هر کدام از دیودها را مانند یک دیود ساده می توان تست نمود و از همان روش تست دیود ساده یعنی در گرایش مستقیم در رنج RX


نظرات آموزش ساده تست قطعات الکترونیکی ، طریقه تست تریستور ، تست پایه های تریستور ، طریقه تست سون سگمنت ،


 

دانلود کتاب آموزش تست قطعات الکترونیک - DOWNLOAD

 

1- طریقه تست ترانزیستورهای UJT

 کلمات مرتبط : (روش تست ترانزیستوریو جی تی - آموزش تست ترانزیستور یو جی تی - نحوه تست ترانزیستور یو جی تی - چگونگی تست ترانزیستور یو جی تی )

تعین پایه UJT توسط مولتی متر دیجیتالی : مولتی متر را در رنج تست دیود قرار داده به وسیله ترمینالهای آن دنبال پایه ای باشید که از یک جهت به دو پایه دیگر راه بدهد و از جهت دیگر راه ندهد پایه مذکور E است و عدد قرائت شده B2 کمتر از B1 می باشد . 

 

2- طریقه تست تریاک (TRIAC)

کلمات مرتبط : (روش تست ترایاک - آموزش تست ترایاک - نحوه تست ترایاک - چگونگی تست ترایاک )

ترایاک یکی دیگر از عناصر الکترونیک می باشد که در ساخت مدارات الکترونیک صنعتی سهم بسزایی دارد این قطعه مانند یک SCR دارای سه پایه می باشد پایه های آن را با نامهای گیت آند اول و آند دوم که با G و MT1 و MT2 یا ( B1 و B2 ویا A1 و A2 ) نشان می دهند و فرق عمل کرد آن با تریستور این است که بعد از تحریک G دوپایه دیگر می تواند از هر دو جهت جریان را از خود عبور دهد و در واقع یک کلید AC می باشد . یعنی مانند یک کلید AC قابل کنترل می توان آن را در مدارات الکترونیک به کار برد . وتحت هر زاویه ای می توان با کنترل کیت فاز برق شهر را کنترل نمود . ابتدا تعیین پایه های آن را به وسیله مولتی متر هیوکی 3007 توضیح می دهم . پایه G نسبت به پایه A1 در هردو جهت راه می دهد ونسبت به A2 در هیچ جهتی راه نمی دهد بنابراین A2 به راحتی مشخص می شود حال پایه ای را پیدا می کنیم که با تحریک آن در دوجهت دو پایه ی دیگر به هم راه دهد . آن پایه G است . در این روش توجه داشته باشید در هنگام تحریک باید ترمینالهای مولتی متر از دوپایه تست شونده قطع نشود و فقط یک لحظه بدون آنکه ترمینالها قطع شود عمل تحریک توسط یکی از ترمینالها انجام شود . 

 

3 - طریقه تست ترانزیستورها (Transistor)

کلمات مرتبط : (روش تست ترانزیستور - آموزش تست ترانزیستور - نحوه تست ترانزیستور - چگونگی تست ترانزیستور )

شناسایی پایه های ترانزیستور و تست سالم بودن آن :

ابتدا یک ترانزیستور سالم را بررسی می کنیم: یک ترانزیستور یا مثبت (pnp) و یا منفی (npn) می باشد. برای تشخیص تیپ ترانزیستور چندین روش وجود دارد. تیپ بعضی از ترانزیستورهارا از روی نامگذاری می توان مشخص نمود. 

طریقه‌شناسایی پایه‌های ترانزیستور ‌توسط مولتی‌متر ‌:

ابتدا مولتی متر را در حالت تست دیود قرار می دهیم و سپس به دنبال پایه ای می گردیم که به دو پایه ی دیگر راه بدهد ، این کار را با تعویض قطبهای سیم مولتی متر تکرار می کنیم ، این پایه B ( بیس ) است و  اگر این پایه به سیم مشکی مولتی متر متصل باشد معرف نوع ترانزیستور PNP ویا اصطلاحاً منفی است . و در صورتیکه به سیم قرمز متصل باشد ترانزیستورNPN و یا مثبت است . حال پایه B و نوع ترانزیستور مشخص شده است. جهت تشخیص دو پایه ی دیگر سیمی که به پایه بیس وصل است را دست نمی زنیم و سیم دیگر را یکبار به پایه دومی و یکبار به پایه سومی وصل می کنیم هر پایه که عدد کوچکتری روی صفحه مولتی متر نمایش دهد کلکتور و پایه دیگر امیتر است . 

نکته برای تشخیص سالم بودن ترانزیستور : 

اگر یک ترانزیستور در موقع تست مشخصات این پایه های گفته شده را از خود بروز دهد سالم است و اگر یک مورد مشکل داشته باشد معیوب می باشد


4 - طریقه تست ترانزیستور دارلینگتون

کلمات مرتبط : (روش تست دارلینگتون - آموزش تست دارلینگتون - نحوه تست دارلینگتون - چگونگی تست دارلینگتون)

تعداد دارلینگتون ها زیاد و عناصر بکار رفته در آن بسته به طراحی متفاوت و در قدرتها و توانهای مختلف و برای کاربردهای خاصی بکار گرفته می شوند . در صورتیکه تعداد دارلینگتونها همین چهار شکل بودند بازهم می توانستیم برای تست آنها قاعده مشخصی بیان کنیم اما اینها فقط تعداد اندکی از دارلیگتونها می باشند برای مثال می توانیم از ترکیب یک ترانزیستور مثبت ویک ترانزیستور منفی نیز آنها را درست کنیم و یا هرکدام از آنها مقاومت داخلی داشته باشند ویا نداشته باشند و دیود در آنها بکار برده شده باشد و یا نشده باشد . به هر حال اینجانب تست دو نوع از آنها که مصارف بیشتری در مدارات الکترونیک دارند را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهم . 

ناگفته نماند که حتی نوع ترانزیستور بکار رفته در آنها نیز از نظر بتا می تواند متفاوت باشد . پس به صورت دقیق نمی توان آنها را دسته بندی نمود و قاعده مشخصی برای تمامشان در نظر گرفت . همچنانکه ملاحظه می شود . از دو ترانزیستورnpn ساخته شده اندو برای ثبات حرارتی از یک مقاومت نیز استفاده شده است . اگر توسط مولتی متر هیوکی 3007 بیس این دارلینگتون را نسبت به دوپایه دیگر اهم چک نمائیم . قاعدتاً چون دیود bc مربوط به ترانزیستور اول است مانند یک دیود در گرایش مستقیم هدایت می کند . ومقاومت حدود 30 اهم از خود نشان می دهد . ودر گرایش معکوس نیز اصلاً هدایت نمی کند حتی در رنج rx10k 

دیود be : چون این دوعدد دیود باهم سری شده اند قطعاً در گرایش مستقیم هدایت میکنند ولی برای شکستن سد پتانسیل دوعدد دیود سیلیکون احتیاج به حدود 4/1 الی 5/1 ولت دارد و در هنگام تست گرایش مستقیم با مولتی متر در حالت rx1 حدود 300 اهم مقاومت از خود نشان می دهد . ( با مولتی متر هیوکی 3007 ) قطعاً این مقدار اهم قرائت شده مقاومت واقعی نیست و به جریان مسیر پیل داخلی مولتی متر بستگی دارد . 

و در گرایش معکوس نیز مانند be یک ترانزیستور معمولی در رنج rx1k نشتی ندارد اما در رنج rx10k مقدار ی از خود نشتی نشان می دهد از این نظر با یک ترانیستور معمولی متفاوت است . اما تفاوت عمده تست این نوع ترانزیستور با ترانزیستور معمولی در تست ec می باشد زیرا مانند یک دیود معمولی از امیتر به کلکتور هدایت میکند انگار کلکتور کاتد دیود می باشد بنابراین از امیتر به کلکتور راه می دهد . اما در جهت عکس هدایت نمی کند . 

دیود bc : در گرایش مستقیم : مانند هر دیود سیلیکون در رنج rx1 باید راه بدهد و عقربه مولتی متر حدود 25 الی 30 ، را نشان دهد . 

گرایش معکوس : هیچ گونه نشتی حتی در رنج rx10k نیز قابل قبول نیست . 

پیوند ec : همچنانکه ملاحظه می فرمائید بین این پیوند نیز یک دیود دارد که جهت آن در جهت عکس بایاسینگ ترانزیستور و به منزله حفاظتی عمل می کند و به همین دلیل مقاومت گرایش مستقیم دارد و در نتیجه در تست مانند دیود از یک جهت آند به کاتد راه می دهد ودر جهت عکس هیچگونه نشتی قابل قبول نیست . 

 

5 - طریقه تست خازن (Capacitor)

کلمات مرتبط : (روش تست خازن ها - آموزش تست خازن - نحوه تست خازن - چگونگی تست خازن عدسی شیمیایی )

الف ) خازن های کوچکتر از 10 نانو 

تست خازنهای کمتر از 10 نانو فاراد به سادگی توسط مولتی متر انجام نمی شود و فقط با خازن سنج تست می شود در صورتیکه خازن سنج ندارید روشهای زیادی برای تست این نوع خازن می توان به کار برد . برای تست این نوع خازن سه دور سیم روپوش دار معمولی را به دور هسته ترانس HV تلویزیون که در حال دریافت یک برنامه می باشد پیچیده و یک سر سیم را شاسی نموده خازن را به سر بعدی متصل و بایک مقاومت 10 کیلو اهمی شاسی کنید در این حالت تلویزیون را روشن کنید طبیعی است که HV در سیم پیچ القا ء حدود 25 الی 30 ولت پیک تو پیک خواهد داشت که با مولتیمترها نزدیک 6ولت Ac می شود . حال ولتاژ دو سر خازن را اندازه گیری نمائید.خازن 1n حدود 5 Vac و خازن 820pf حدود 4 Vac ولت را نشان می دهد . می توان مقاومت کمتری را نیز انتخاب و رنج وسیعی از خازنها را تست نمود از این روش می توان برای تست انواع خازنهای پلاستیکی استفاده نمود . و نتایج مختلفی برای انواع خازنها تجربه نمود . در این تست اگر دوسر خازن ولتاژی نداشته باشد به معنی شورت خازن واگر تقسیم ولتاژی مابین مقاومت و خازن صورت نگیرد به معنی قطع خازن می باشد . لازم به توضیح است که باید مقدار خازن و مقاومت را درست انتخاب نمود . 

ب ) خازنهای بالاتر از 10nf الی 1میکرو فاراد 

برای تست این نوع خازن می توان مولتی متر را روی رنج Rx10 قرار داده و می دانیم لحظه وصل ترمینالهای مولتی متر اگر خازن خالی باشد توسط پیل 9v داخل مولتیمتر شارژ شده و در حین شارژ عقربه مولتیمتر اهم مدار را در لحظه عبور جریان نشان می دهد و مقدار ماکزیمم حرکت عقربه را برای همیشه بخاطر بسپارید تقریباً متناسب با ظرفیت خازن عقربه منحرف می شود . اگر در این روش بعد از شارژ کامل خازن ، خازن نشتی نداشته باشد خازن سالم است و اهم قرائت شده بی نهایت است . و در صورتیکه خازن نشتی داشته باشد عقربه مقدار اهمی را نشان می دهد که گویای میزان نشتی خازن است .ونیز اگر خازن قطع باشد هیچگونه عکس العمل مشاهده نمی شود و عقربه هیچ انحرافی نخواهد داشت . 

ج ) خازنهای 1میکرو فاراد الی 10 میکرو فاراد 

چون این خازنها الکترولیتی می باشند بنا براین ممکن است تغییر ظرفیت بدهند لذا این آزمایش فقط قطع ویا شورت خازن را نشان می دهد بنا براین در بعضی مراحل تغییر ظرفیت و وجود نشتی در خازن را باید توسط خازن سنج تست کنید ولی این دلیل برای یک تعمیر کار و یا یک الکترونیک کار سبب نمی شود که این روش را یاد نگیرد . برای این تست مولتی متر را در رنج Rx1k قرار داده و سپس شارژ و دشارژ خازن را باتوجه به قطبین باطری داخل مولتی متر( سیم مشکی مثبت و سیم قرمز منفی باطری است ) انجام می دهیم . 

د ) خازنهای بالاتر از 10 میکرو فاراد 

برای تست این نوع خازن باید مولتی متر را در رنج Rx100 قرار دهیم : شارژ و دشارژ خازن را ملاحظه نموده و توجه به قطبین الزامی است و نشتی در حد جزئی قابل قبول است . بنابراین بعد از شارژ عقربه اهم زیادی را نشان می دهد . اگر خازن موجب حرکت عقربه نگردد یعنی قطع و در صورتیکه صفر باشد یعنی خازن شورت است و اگر اهم کمی نیز قرائت شود به معنی خراب بودن خازن است . 

6- طریقه تست دیود (Diode)

کلمات مرتبط : (روش تست دیود - آموزش تست دیود - نحوه تست دیود - چگونگی تست دیود )

تست انواع دیود توسط مولتی متر : 

مولتی متر دیجیتال دیود را در گرایش مستقیم قرار داده و فقط ولتاژ بایاس آن را نشان می دهد . و بدین وسیله سلامت دیود تائید می شود . به طور خلاصه دیدو از یکسو راه داده و از سوی دیگر اتصال باز است. تست قطعات در مدار و تست قطعات در خارج ازمدار باهم متفاوت است بنا براین همیشه این نکته را در نظر داشته باشیم . 

تست دیود معمولی 

دیودهای معمولی را بشناسیم این دیودها از سیلسیوم بوده برای کاربردهای متفاوت قابلیت عبور جریانهای مختلفی را دارند ساده ترین نوع آن دیود 1N4148 می باشد که ظاهری کوچک مانند دیودهای زنر کم وات دارد و پوسته ی شیشه ای دارد . ویا دیودهای 1N4001 که در یکسو سازی فرکانس پائین بیشترین کاربرد را دارند مانند کار برد در آدابتورها .بعد از شناخت سطحی با دیود معمولی تست آن را توضیح می دهم . ابتدا قطعه را خارج از مدار تست می کنیم : در صورتیکه مولتی متر ما هیوکی 3007 باشد ! ترمینالهای مولتی متر را در گرایش مستقیم جهت تست عبور جریان از دیود به پایه های دیود اتصال دهید در این حالت باید ترمینال قرمز به کاتد و ترمینال مشکی به آند دیود متصل باشد می دانیم کاتد توسط خط مدور روی بدنه دیود مشخص است در این حالت از دیود جریانی که توسط پیل داخل مولتیمتر در آن جاری می شود عبور می کند ومقاومت دیود را برای این جریان می توانیم روی صفحه مولتی متر قرائت کنیم معمولاً حدود 20 الی 30 اهم است . و در این حالت حتماً مولتی متر باید روی RX1 باشد زیرا می خواهیم به حداکثر مقدار مقاومت ممکن دیود توجه داشته باشیم ودر این حالت این مقدار بایستی از 30 اهم بیشتر نشود . وگرنه دیود در گرایش مستقیم نمی تواند جریان را به خوبی از خود عبور دهد . 

تست در حالت معکوس 

مولتی متر را مُد RX10K بگذاریم باید توجه داشته باشیم که بادست پایه های مولتیمتر لمس نشود چون مولتی متر را در حالت سنجش مقاومت بالا گذاشته ایم زیرا می خواهیم کوچکترین نشتی ممکن دیود را بسنجیم و لابد دراین حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست و باید عقربه اصلاً انحرافی نشان ندهد . 

 

7- طریقه تست دیود زنر 

کلمات مرتبط : (روش تست دیود زنر - آموزش تست دیود زنر- نحوه تست دیود زنر - چگونگی تست دیود زنر)

مولتی متر در گرایش مستقیم روی RX1 ومانند دیود معمولی باید 20 الی 30 اهم را نشان دهد واصطلاحاً گویند مولتی متر در گرایش مستقیم راه می دهد . در گرایش معکوس مولتی متر باید روی مُد RX1K بوده و هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست . اما جهت تست کامل دیود زنر باید دیود را توسط ولتاژ بالا تر از ولتاژ شکست و مانند شکل زیر درمدار زیر قرار داده و ولتاژ شکست آن را اندازه گیری نمود . تا از درستی ولتاژ شکست دیود مطمئن شویم . 

 

8 - طریقه تست دیود ژرمانیومی 

کلمات مرتبط : (روش تست دیود ژرمانیومی  - آموزش تست دیود ژرمانیومی - نحوه تست دیود ژرمانیومی - چگونگی تست دیود ژرمانیومی )

دیود های ژرمانیومی یک دیود اتصال نقطه ای و شیشه ای شفافی بود ند که در مواردی ازجمله آشکار سازی در دتکتورها قابل استفاده بودند اخیراً در دستگاههای الکترونیکی کاربرد زیادی ندارند . 

روش تست : در گرایش مستقیم با مولتیمتر در رنج RX1 راه بدهد . و در گرایش معکوس و در رنج RX100 راه ندهد نشتی جزئی مانعی ندارد . 

9 - طریقه تست دیود پل 

کلمات مرتبط : (روش تست دیود پل  - آموزش تست دیود پل - نحوه تست دیود پل - چگونگی تست دیود پل  )

در خارج ازمداردر ده مرحله اجرا می شود . همچنانکه میدانید پل دیود دارای دو پایه ورودی متناوب و دو پایه خروجی مثبت و منفی می باشد . جهت تست آن مراحل را به ترتیب زیر اجرانمائید . 1 - مولتی را در مُد RX10K قرار داده و دو پایه ورودی متناوب را تست می کنیم در این حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست . 2 – ورودیهای متناوب را در جهت عکس حالت قبلی نیز با همان مُد RX10K تست نموده ونشتی در این وضعیت نیز قابل قبول نیست . 3 – هر کدام از دیود ها را نیز در دو وضعیت گرایش مستقیم و گرایش معکوس به شرح زیر تست می نمائیم . 

گرایش مستقیم 

مولتیمتر در مُد RX1 قرار داده و ترمینالهای آنرا به پایه های دیود متصل می کنیم مقدار اهم قرائت شده توسط مولتیمتر هیوکی 3007 نباید از 20الی 30 اهم بیشتر باشد . 

گرایش معکوس 

مولتیمتر در مُد RX10K دراین حالت نیز هیچگونه نشتی قابل قبول نیست . باید دقت شود هر ده مرحله را در تست انجام دهیم دومرحله در 1و 2 اعلام شده و هر کدام از دیودها را نیز جداگانه در گرایش مستقیم 4 مرحله و گرایش معکوس نیز در 4 مرحله تست به پایان می رسد . 

10 - طریقه تست دیود نوری ( LED ) 

کلمات مرتبط : (روش تست دیود نوری  - آموزش تست دیود نوری - نحوه تست دیود نوری  - چگونگی تست دیود نوری )

نتیجه تست LED : 

گرایش مستقیم : مولتی متر در مُد RX10K و مولتیمتر باید راه بدهد . 

گرایش معکوس : مولتیمتر در همین مُد و هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست . 

 

11 - تست LED فرستنده مادون قرمز 

کلمات مرتبط : (روش تست فرستنده مادون قرمز  - آموزش تست فرستنده مادون قرمز  - نحوه تست فرستنده مادون قرمز  - چگونگی تست فرستنده مادون قرمز  )

گرایش مستقیم 

مولتی متر در مُد RX1 و مولتیمتر باید راه بدهد . 

گرایش معکوس 

مولتیمتر در مُد RX10K و هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست 

 

12 - طریقه تست ماسفت (MOSFET)

کلمات مرتبط : (روش تست ترانزیستورماسفت  - آموزش تست ترانزیستورماسفت  - نحوه تست ترانزیستور ماسفت - چگونگی تست ترانزیستور ماسفت )

قبل از هر چیز توسط مولتی متر ، پیوند گیت - سورس را بررسی کنید . هر مقداری جز مدار باز ، نشانه‌ی معیوب بودن ماسفت است . در صورت سالم بودن این پیوند به بررسی پیوند درین - سورس بپردازید . این پیوند نیز رفتاری مشابه پیوند گیت - سورس دارد . اما در برخی از ماسفت های قدرت یک دیود محافظ داخلی وجود دارد . بنابراین در برخی از ماسفت ها پیوند درین - سورس از یک طرف رفتار دیودی دارد . 

تا این مرحله تست ماسفت به طور کلی انجام نشده است . اما در حالت خاموشی ، رفتار صحیح آن بررسی شده است . 

در صحت تست در این حالت باید به بررسی آن در حالت روشن بودن تغذیه بپردازید . 

13 - طریقه تست مقاومت ثابت (Resistor) 

کلمات مرتبط : (روش تست مقاومت ثابت - آموزش تست مقاومت ثابت - نحوه تست مقاومت ثابت - چگونگی تست مقاومت ثابت)

جهت تست مقاومت ثابت از دونوع مولتی متر می توانیم استفاده کنیم : در صورت استفاده از مولتی متر دیجیتال در حالیکه مولتی متر را در مد تست مقاومت می گذاریم دو ترمینال مولتی متر را به ابتدا به هم اتصال می دهیم تا سیمهای ترمینال وخطای مولتی متر را کنترل نمائیم سپس دو پایه ترمینال را به دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اهم نشان داده شده را قرائت می کنیم در صورتیکه این مقدار با اندازه مقاومت که از روی رمز رنگها ویا از روی نوشته روی مقاومت قابل تشخیص است مقایسه می کنیم اگر این دو عدد بهم نزدیک بودند باتوجه به خطای مقاومت می گوئیم که مقاومت سالم است . 

در صورت استفاده از مولتی متر آنالوگ ( عقربه ای )نیز باید آن را در رنج های تست کننده مقاومت بگذاریم البته تعیین این رنج بستگی به مقدار مقاومت ما دارد اگر مقاومت ما کوچکتر از 100 ، اهم است مولتی متر را در رنج Rx1 و اگر از 100، اهم بزرگتر و کوچکتر از 10 کیلو اهم است در رنج Rx100 و در صورتیکه بزرگتر از 10 کیلو و کوچکتر از 100 کیلو در رنج Rx1k و در صورتیکه بزرگتر از 100 کیلو باشد مولتی متر را در رنج Rx10k قرار داده و مقاومت را تست می کنیم در این مرحله نیز باید میزان اهم قرائت شده با اندازه واقعی مقاومت خیلی نزدیک باشد وفقط در حد خطای آن تلرانس قابل قبول است 

 

14 - طریقه تست پتانسیومتر 

کلمات مرتبط : (روش تست  پتانسیومتر  - آموزش تست  پتانسیومتر - نحوه تست  پتانسیومتر  - چگونگی تست  پتانسیومتر  )

ابتدا رنج مناسب انتخاب و سپس پایه وسط پتانسیومتر را نسبت به دوپایه دیگر اهم چک می کنیم طبیعی است که سر لغزنده وسط در هر کجا باشد عددی قرائت می شود ونیز می دانیم مجموع هردوعددی که از جمع اعداد قرائت شده هردو پایه طرفین بدست می آید برابر مقدار اهم کل پتانسیومتر می باشد . حال برای اطمینان از عمل کرد پتانسیومتر در حین تغییر اهم نیز می توانیم یک از پایه های کناری را نسبت به پایه وسط در حالی اهم چک نمائیم که پتانسیومتر را می چرخانیم در هر حالت باید تغییرات اهم را مشاهده کنیم اگر در نقطه ای تغییرات اهم ناجوری ( کم و زیاد شدن غیر طبیعی ) مشاهده شود پتانسیومتر مشکل دارد و خلاصه لازم است که تغییرات یکنواخت و بدون قطع شدن باشد 

 

15 - طریقه تست ولوم 

کلمات مرتبط : (روش تست ولوم - آموزش تست ولوم - نحوه تست ولوم - چگونگی تست ولوم )

می دانیم که ولوم نیز نوعی مقاومت متغیر می باشد پس مانند پتانسیو متر تست می شود . 

تست مقاومتهای متغیر ویژه یا مخصوص 

این نوع مقاومتها با تغییرات فیزیکی عمل می کنند . 

16 - طریقه تست مقاومت LDR یا فتوسل 

کلمات مرتبط : (روش تست فتوسل  - آموزش تست فتوسل  - نحوه تست فتوسل  - چگونگی تست فتوسل  )

LDR در مقابل تغییرات نور پاسخ می دهد . پس در حالیکه دو پایه آنرا به ترمینالهای مولتیمتر وصل نموده ایم در رنج Rx1k بهتر است در جلو نور مقاومت آنرا قرائت نموده سپس با ایجاد سایه تغییر مقاومت آن را مشاهده کنیم .با پاسخ در مقابل تغییرات نور سالم بودن آن مشخص می شود . 

17 - طریقه تست مقاومت PTC 

کلمات مرتبط : (روش تست مقاومت PTC  - آموزش تست مقاومت PTC  - نحوه تست مقاومت PTC  - چگونگی تست مقاومت PTC  )

PTC نوعی مقاومت است که با افزایش حرارت اهم آن افزایش و با کاهش حرارت اهم آن کاهش می یابد . پس اگر در حالیکه یایه های آن را به وسیله ترمینالهای مولتی متر گرفته ایم با وسیله ای حرارت زا مانند هویه ، سشوار ، ..... حرارت دهیم مقدار اهم آن زیاد شده وعلامت سالم بودن آن است . و عکس این عمل نیز درست است . 


18 - طریقه تست مقاومت ویژه NTC 

کلمات مرتبط : (روش تست NTC  - آموزش تست NTC  - نحوه تست NTC - چگونگی تست NTC  )

عکس PTC عمل می کند . 


نظر() طریقه تست کردن ترانزیستور ، طریقه تست کردن خازن عدسی ، طریقه تست کردن ترایاک ، طریقه تست کزدن دیودمعمولی ، طریقه تست کردن زنر ،


کلمات مرتبط : طرز خواندن مقاومت های پنج رنگی جدول مقاومت های پنج رنگی نحوه خواندن مقاومت های پنج رنگی آموزش خواندن مقاومت پنج رنگی طرزخواندن مقاومت 5 رقمی نحوه خواندن مقاومت های 5 رقمی جدول مقاومت های 5 رقمی 

طرز خواندن مقاومت های 5 رنگی

هر کدام از این رنگها معرف یک عدد هستند
0   سیاه
1   قهوه‌ای
2   قرمز
3   نارنجی
4   زرد
5   سبز
6   آبی
7   بنفش
8   خاکستری
9   سفید

دو رنگ دیگر هم روی مقاومتها به چشم می‌خورد: طلایی و نقره‌ای ، که روی یک مقاومت یا فقط طلایی وجود دارد یا نقره‌ای. اگر یک سر مقاومت به رنگ طلایی یا نقره‌ای بود ، ما از طرف دیگر مقاومت ، شروع به خواندن رنگها می‌کنیم. و عدد متناظر با رنگ اول را یادداشت می‌کنیم. سپس عدد متناظر با رنگ دوم را کنار عدد اول می‌نویسیم. سپس به رنگ سوم دقت می‌کنیم. عدد معادل آنرا یافته و به تعداد آن عدد ، صفر می‌گذاریم جلوی دو عدد قبلی( در واقع رنگ سوم معرف ضریب است ). عدد بدست آمده ، مقدار مقاومت برحسب اهم است. که آنرا می‌توان به کیلواهم نیز تبدیل کرد.
ساخت هر مقاومت با خطا همراه است. یعنی ممکن است 5% یا 10% یا 20%خطا داشته باشیم . اگر یک طرف مقاومت به رنگ طلایی بود ، نشان دهنده مقاومتی با خطا یا تولرانس 5 % است و اگر نقره‌ای بود نمایانگر مقاومتی با خطای 10% است.اما اگر مقاومتی فاقد نوار چهارم بود، بی رنگ محسوب شده و تولرانس آن را 20 %در نظر می‌گیریم.
مقاومت های 5 رنگ در مدارات دقیق مثل مدارات داخلی مولتی متر ها و دستگاه های صنعتی به کار میروند.
نحوه خواندن انها مشابه مقاومت های عادی 5 رنگ هست ولی با یک کمی تفاوت!
3 رنگ اول عدد هستند
رنگ چهارم تعداد صفر
و رنگ پنجم تلورانس
مثلا مقاومت با رنگ های نارنجی نارجی قرمز قرمز قرمز مقداری برابر با 33200 اهم یعنی 33.2 کیلواهم دارد! و تلورانس آن 2% است!
نکته قابل توجه در 5 رنگ ها این است که از کدام سمت بخوانیم!
توجه داشته باشد که تلورانس در این مقاومت ها با رنگ های قهوه ایی برابر 1% /  قرمز برابر 2% و طلایی برابر 5% و نقره ایی برابر با 10% هست!
هر مقاومتی که این رنگ ها در یک طرفش بود شما از طرف مخالف شروع به قرائت کنید.
و نکته دیگر در رنگ چهارم است اگر در رنگ چهارم رنگ طلایی بود, مقدار 3 عدد اول خوانده شده را بر 10 تقسم کنید. اگر رنگ چهارم نقره ایی بود مقدار 3 عدد خوانده شده اول را بر 100 تقسیم کنید.


نظرات طرز خواندن مقاومت های 5 رنگی ، طرز خواندن مقاومت های پنج رنگی ، آموزش محاسبه مقاومت های 5 رنگی ،


کلمات مرتبط : ماسفت چیست ترانزیستور ماسفت چیست کاربردهای ماسفت مدارات با ماسفت طرز کار ماسفت انواع ماسفت شماره ماسفت mosfet چیست انواع ترانزیستور mosfet کاربردهای ترانزیستور mosfet طرزکار ترانزیستور mosfet شرح عملکرد ترانزیستور mosfet چگونگی کار ترانزیستور mosfet شماره ترانزیستور mosfet انواع mosfet

ترانزیستور ماسفت چیست ؟

ترانزیستور ها را می توان مشابه شیر آب فرض کرد. با انگشت نمی تونید جلوی خروج آب از لوله را بگیرید. یعنی قدرتتون نمی رسه. اما زورتون می رسه شیر را ببندید؟! علت چیست؟ ترانزیستور هم همینطور عمل می کند. وقتی جریان اندکی به بیس ترانزیستور بدهید از کلکتور به امیتر جریان زیادی عبور می کند. شما توانستید یک جریان زیاد را با یک جریان کم کنترل کنید. مثلا یک فتوسل دارید که 100 کیلواهم مقاومت داردو وقتی نور به آن می تابد مقاومتش 1 کیلواهم می شود. اگر بخواهید یک لامپ 12 ولتی را با آن خاموش و روشن کنید چه می کنید؟ بدون ترانزیستور نمی تونید با این فتوسل به لامپ فرمان بدید چون مقاومت 1 کیلواهم نمی تونه لامپ رو روشن کنه! فتوسل را بین 12 ولت و بیس ترانزیستور وصل می کنید و جریانی که به بیس ترانزیستور میاد کافیه تا ترانزیستور جریان زیاد لامپ را قطع و وصل کند. ماسفت هم مثل ترانزیستور معمولیست با این فرق که ماسفت نیاز به جریان ندارد و با ولتاژ تحریک میشه.  یعنی اگر ولتاژ بین گیت و سورس از حدی بیشتر شود جریان از درین به سورس جاری می شود. ماسفت ها هم مثل ترانزیستورهای BJT  دو نوع دارند. نوع N و نوع P
در نوع N ولتاژ گیت باید چند ولت بیشتر از ولتاژ سورس گردد تا جریان از درین به سورس جاری شود.
در نوع P ولتاژ گیت باید چند ولت کمتر از سورس شود تا جریان از سورس به درین جاری شود.
پس در نوع P‌ ما باید  ولتاژ مثبت تغذیه را به سورس بدهیم و بار را بین درین و زمین وصل کنیم. وقتی گیت ولتاژ تغذیه را داشته باشد ماسفت خاموش است و جریانی از تغذیه به بار نمیرود. اما وقتی ولتاژ گیت را چند ولت کمتر از تغذیه کنیم ماسفت روشن می شود و جریان از سورس به درین جاری می شود. ماسفت ها سرعت سوئیچینگ بالاتر از BJT دارند. یعنی سریعتر خاموش یا روشن می شوند. مزایای دیگری هم دارند که باعث شده است در مدارات سوئیچینگ ماسفتها جای ترانزیستورهای BJT‌ را بگیرند.


نظرات ترانزیستور ماسفت چیست ؟ ، ترانزیستورmosfet چیست ، انواع ترانزیستور ماسفت ، کاربردهای ماسفت ، طرزکارماسفت ،


کلمات مرتبط : اسیلاتور چیست کاربردهای اسیلاتور اسیلاتور در مدارات الکترونیکی اسیلاتور فرکانس خروجی آر اف rf af انواع مدارات اسیلاتور اسیلاتور ها چگونه کار می کنند شرح عملکرد اسیلاتور ها کاربرد اسیلاتور در فرستنده ها دلیل استفاده از اسیلاتور در فرستنده های الکترونیکی مداراسیلاتور موج مربعی مدار اسیلاتور موج سینوسی مداراسیلاتورموج دندان اره ای چند مدار اسیلاتور برای فرستنده اف ام قطعات اسیلاتور نحوه کار اسیلاتور  نوسان ساز چیست کاربردنوسان سازها در فرستنده ها فرق نوسان ساز با اسیلاتور مدار نوسان ساز الکترونیکی  

اسیلاتور چیست ؟ 

وظیفه اصلی اسیلاتور ایجاد فرکانس یا همون نوسان هست که با فرکانسهای مختلفی و البته شکل های مختلف شکل میگیره. کاربرد اسیلاتورها در مخابرات برای عمل مدولاسیون کاربرد داره.به این صورت که یه فرکانس کم با طول موج زیاد(مثل صدا) رو روی به فرکانس زیاد با طول موج کم سوار میکنند که یه سری مزیت ها داره،مثلا نویز پذیری سیگنال رو در مدولاسیون FM بسیار کم میکنه و مهمتر از همه طول آنتن گیرنده و فرستنده رو کاهش میده.اثبات ریاضی یادم نیست ولی یادمه اگه یه موج صدا مدوله نمیشد طول آنتن فرستنده و گیرندش به حدود 1 کیلو متر میرسید.درصورتی که الآن حدود چند سانتی متره.البته این فقط یکی از کاربردهای بیشمار اسیلاتورهاست. و مدار تانک هم یه بخشی از اسیلاتوهاست.یعنی یه جورایی اصلی ترین قسمت اسلاتور هستش.مدار تانک نوسان میکنه و باقی مدار پایداری نوسانات و شکل موج خروجی و... رو به عهداه دارن. یکی دیگه از کاربردهای اسیلاتورها در تلویزیون،رادیو،مخابرات،تلفن همراه و... هستش.حتی بهتره بدونی فرکانس کاری میکروکنترلر ها رو هم اسیلاتور تعیین میکنه.بستگی داره توی چه علمی از اسیلاتور استفاده کنی که در هر علم کاربردش تفاوت داره.


نظرات اسیلاتور چیست ؟ ، اسیلاتورهای الکترونیکی ، مدارات اسیلاتور ، کاربرداسیلاتور ، نوسان ساز چیست ، کاربردنوسان سازها ،


کلمات مرتبط : فلیپ فلاپ چیست طرز کار فلیپ فلاپ ها انواع فلیپ فلاپ ها کاربرد فلیپ فلاپ طرز کار حافظه های الکترونیکی طرز ساخت رم طرز ساخت حافظه الکترونیکی با فلیپ فلاپ مدارات فلیپ فلاپ جدول حالت و جدول صحت فلیپ فلاپ ها مداریک فلیپ فلاپ ساده طرز بستن فلیپ فلاپ فلیپ فلاپ های الکترونیکی کاربرد فلیپ فلاپ در کامپیوتر آی سی های فلیپ فلاپ 

فلیپ فلاپ چیست ؟ 

فلیپ فلاپ به مداراتی گفته می شود که توانایی آن را دارند که آخرین وضعیت خروجی خود را حتی در حالتی که برق قطع شود حفظ کنند که این عمل می تواند کار حافظه را در مدارات الکترونیکی انجام دهد اما برای درست کردن یک حافظه چند کیلو بایتی به 100 های مدار فلیپ فلاپ نیاز است که برای این کار از آی سی های حافظه که حاوی هزاران فلیپ فلاپ می با شند استفاده می کنند


عکس و جدول حالت لچ rs با گیت های nor 

فلیپ فلاپ

خوب اگه دقت کنید اگه هر دو ورودی صفر باشند خروجی در وضعیت hold خواهد بود یعنی چی؟ یعنی حافظه و خروجی الان همون خروجی لحظه قبله

 فرق لچ با فلیپ فلاپ چیه؟

لچ: یک حافظه است که نسبت به ورودی ها شفاف است یعنی اگر سیگنال کنترلی لچ فعال باشد هر تغییر در ورودی های لچ بعد از زمان اندکی در خروجی لچ ظاهر میشود.

فلیپ فلاپ : یک حافظه که نسبت به ورودی ها شفاف نیست. یعنی ممکن است ورودی ها بلافاصله حالت خروجی را تغییر ندهند.تغییر حالت فقط در بازه های زمانی گسسته یعنی در لبه های بالا رونده یا پایین رونده سیگنال کنترلی امکان پذیر است. خوب در هر دو مورد برای کنترل خروجی از سیگنال کنترلی استفاده میشه ولی در لچ اگر زمان فعال بودن سیگنال کنترلی از حد لزوم بیشتر باشه میتونه باعث ناپایداری و چند بار تغییر در خروجی بشه.برای جلوگیری از اینکار میتونیم عرض سیگنال کنترلی رو کم کنیم ولی این روش محدودیت داره اونم به خاط اینکه قطعات قادر به شناسایی اون نخواهند بود، به دلیل پهنای کم. روش دیگه اینه که کاری کنیم در زمان فعال بودن سیگنال کنترلی خروجی تغییر نکنه و تغییر خروجی فقط هنگام ایجاد لبه تغییر کنه.


نظرات فلیپ فلاپ چیست ، انواع فلیپ فلاپ ، مدارفلیپ فلاپrs ، کاربردفلیپ فلاپ ها ،


کلمات مرتبط : برق سه فاز چیست ؟ تفاوت برق سه فاز با تک فاز چیست برق 3 فاز چیست انواع برق سه فاز و تکفاز برق های 3 فاز چگونه کار میکنند کاربردهای برق سه فاز کاربرد های برق تکفاز کاربرد برق سه فاز در صنعت فرق های برق 1فاز و 3 فاز طرزکار با برق سه فاز سیمهای برق سه فاز اتصالات برق سه فاز 

برق تکفاز

برق تکفاز دارای 2 رشته سیم می باشد که یک سیم فاز حاوی 220 ولت برق متناوب و سیم دیگر سیم نول یا زمین میباشد که سیم فاز و نول دارای 220 ولت اختلاف پتانسیل می باشند 

برق سه فاز 

در برق سه فاز 4 سیم وجود دارد که یکی نول و سه سیم دیگر فاز می باشند که هر یک دارای 220 ولت اختلاف پتانسیل نسبت به سیم نول میباشند که اختلاف ولتاژ بین سه سیم فاز نیز با یکدیگر 380 ولت است و دارای اختلاف فاز نیز میباشند.


نظرات برق 3 فازچیست ، برق تکفازچیست ، فرق بین برق سه فاز و تکفاز ،کلمات مرتبط : طریقه ساخت فیبر مدارچاپی ساده ساده ترین راه ساخت فیبر مدارچاپی الکترونیکی ساخت فیبر مدارچاپی با روش اتو و کاغذ گلاسه انواع روش های ساخت فیبرمدارچاپی طراحی فیبرهای مدارچاپی با روش اتو ساخت فیبر مدارچاپی با کاغذ گلاسه چگونگی طراحی فیبر مدارچاپی آموزش ساخت فیبر مدارچاپی روش اسپری حساس به نور در طراحی فیبر های مدار چاپی الکترونیکی طراحی فیبراستخوانی مدارچاپی ارزانترین روش ساخت مدارچاپی دقیق ترین روش ساخت فیبر مدار چاپی روشهای ساده و ارزان برای طراحی فیبر مدار چاپی فرآیند ساخت فیبرهای مدارچاپی فرآیند ساخت مدارات الکترونیکی روش ساخت مدارات الکترونیکی آموزش ساخت مدارات الکترونیکی 

...::::: ساختن فیبر مدار چاپی با اتو  :::::...

درمرحله اول شما باید مداری را که تحت یکی از نرم افزارهای استاندارد و مخصوص طراحی مدارچاپی توسط یک پرینتر لیزری پرینت نمائید .روش کارما به روش اتو معروف است . در حالت کلی می توان گفت که هدف ما این است بعد از پرینت مدار بصورت برعکس روی کاغذ کالک را که نقشه مدار روی آن نقش داردرا روی فیبر مسی چسبانده وتوسط اتو عمل انتقال نقشه فیبر برروی مس را انجام داده . دلیل استفاده از پرینتر لیزری این است که جوهراین نوع در مجاورت حرارت بخوبی روی سطح مسی می چسبد .استفاده از کاغذ کالک نیز به خاطراین می باشد که این کاغذ وقتی حرارت می بیندجوهرش به راحتی دیگر انواع کاغذ ها ازسطحش جدا می شود. بعداز پرینت قسمتی از کاغذ که حاوی شکل مدار چاپی مورد نظر است را نمائید. 

 

حتما قبل از استفاده از فیبر مسی  ، سطح مسی را با یک سمباده نرم در یک جهت تمیز نمائید چون ممکن است سطح مسی درمجاورت هوای محیط اکسیده شده و شما را در مراحل بعدی دچار مشکل نمائید. بهتر است بعداز این کار یکبار دیگر سطح مسی را با الکل ویا دیگر ماده های حلال متداول، تمیز کاری نمائید.  

درمرحله بعدنوبت این است که شما اتو را قبل از استفاده کاملا گرم نمائید بهتر است در درجه حرارت بالا حدود 5 دقیقه قبل اتو رو روشن باقی بگذارئید . در این حالت شما کاغذرا روی سطح مسی توسط نوارچسب بچسبانید البته طوری که چسب در نواحی حاشیه باشد .سپس اتو را روی کاغذ بگذارئید برای اینکه حرارت یکنواخت باشد بهتر است حدود 15 دقیقه با فشار دست اتورا به تمامی قسمت های فیبر و کاغذ بکشید این مرحله نیاز به چند بار امتحان و خطا دارد بعد از چند بار امتحان  شما خواهید توانست مدت زمان مورد نیاز حرارت را بدست بیاورئید. 

بعد باید برد را زیر آب سرد بگیرید البته دقت نمائید برد بسیار داغ است پس حتما برد را مستقیما با دست نگیرید


بعد از این مرحله به راحتی می توانید با دست کاغذ خیس را از سطح برد جدا سازئید .خواهید دید که جوهر تونر رویفیبر چسبیده ولی کاغذ به راحتی جدا خواهد شد.دقت نمائید باقی ماندن حتی کوچکترین زائده باعث بد شکل شدن و ایجاد اتصال های ناخواسته بعد از مرحله اسید کاری خواهد شد پس حتما دقت کنید هیچ اثری از کاغذ روی سطح مسی باقی نماند. ممکن است برخی از نقاط خطوط دارای بریدگی باشند در این قسمت ها بهتر است با یک ماژیک ضدآب با نوک نازک عمل ترمیم را انجام دهید توصیه می گردد تا جائیکه حوصله دارید این کار را برای کل خطوط انجام دهید.

 

درآخرین مرحله برای انجام عمل اسید کاری می توانید در یک ظرف پلاستیکی مقداری اسید مایع ریخته ( درحدی که وقتی فیبر داخل مایع است تمام سط ان پوشید شود ( و فیبر را داخل آن قرار دهید دقت نمائید که جهت مسی فیبر به طرف شما باشد .
توجه نمائید که مدت زمان اسید کاری بستگی به غلظت مایع اسیدی ، کیفیت اسید ، ابعاد فیبر دارد
این مدت زمان را می توانید با چند بار امتحان بخوبی بدست بیاورئید.


در نهایت می توانید با یک عدد موتور DC 12 ولتی با یک سه نظام مخصوص و چند عدد مته مناسب عمل سوراخ کاری را انجا دهید . برای این مرحله حتما از طرف مسی سوراخ کاری نمائید و ضمنا زیر فیبر از یک یونولیت برای راحتی عمل سوراخ کاری استفاده نمائید.
                                                  منبع : همین سایت / لطفا کپی برداری ننمایید


نظر() طراحی مدارچاپی ساده ، ساده ترین روش ساخت فیبر مدارچاپی ، بهترین روش ساخت فیبرمدارچاپی ، آموزش ساخت فیبرمدارچاپی ،


لذت الکترونیک در شبکه ها
آرشیو مقالات سایت

آموزش ساختن باطری خورشیدی کاتالوگ آی سی های پرکاربرد دانلود کتاب کیتهای مشهد کیت دانلود کتاب مشخصات... آموزش ساخت ربات مسیر یاب دانلود چندکتاب و مدارجالب دانلودنرم افزار ادیسون 5 چندمدارساده فلزیاب مدارمیکروفن مخفی ساده فرستنده اف ام قدرتمند مبتدی نرم افزارهای الکترونیک دانلود چندین پروژه الکترونیک آشنایی با سیگنال ژنراتورRF زبان فنی الکترونیک لیست دروس کاردانی الکترونیک تشریح قطعات الکترونیک انواع ،ساختاروقطعات رباتها عیب یابی بردهای الکترونیک جدول توان مصرفی لوازم برقی ساختار ربات های پرنده دانلود تحقیق رشته الکترونیک چند مدار الکترونیکی دیگر کلمات کلیدی وبلاگ سمبل المانهای الکترونیک ابرواژه ها وبلاگ مقالات پاورپوینت مقالات الکترونیک کاتالوگ ترانزیستورهای... کاتالوگ سنسورهای پرکاربرد آموزش ساخت تابلو روان مقالات متفرقه آموزشکده های فنی حرفه ای دانلود کتابهای 301 مدار کتب و جزوات الکترونیک مشابهات ترانزیستورها مشخصات قطعات متفرقه آموزش الکترونیک معرفی پست های سایت مقالات آموزشی الکترونیک مقالات avr تعاریف الکترونیک

دسته بندی موضوعی

پروژه های دانشجویی با avr - ‏ ساخت پیل خورشیدی - آینده شغلی الکترونیک - ساخت سلول خورشیدی - کاتالوگ آی سی های پرکاربرد - باطری خورشیدی - پایه های igbt - طریقه ساخت یک باطری خورشیدی ارزان - فرستنده اف ام قوی - ساخت پروگرامرساده برای AVR - پروژه ساخت الکترونیک - پروژه ساخت برق - پروژه ساخت پاوربانک موبایل - پروژه ساخت ربات مین یا - پروژه ساخت زیر دریایی ماکت - پروژه ساخت فانکشن ژنراتور - پروژه طراحی ربات زیردریایی - پروژه های - پروژه های آماده با avr - پروژه های الکترونیک - دانلود پروژه های... - پروژه های الکترونیک ساده - پروژه های ای وی آر - پروژه های جالب رشته الکترونیک - پروژه های حرفه ای برای رشته الکترونیک - ‏ دانلود پروژه رشته الکترونیک - ‏ ربات مسیر یاب ساده - ساخت پنل خورشیدی - ساخت پیل خورشیدی - ساخت پیل نوری - ساخت تابلو led - ساخت تابلوروان - ساخت تایمر ساده با 555 با PCB - ساخت ترانس افزاینده - ساخت ترانس برای شوکر - ساخت چراغ حیاط - ساخت چراغ قوه قوی - ساخت چشمک زن با برق شهری 220 - ساخت چوک قوی شوکر - ساخت دزدگیر حساس به لرزش - ساخت دوربین مداربسته - ساخت ربات هواپیما - ساخت رباتهای مسیریاب - ساخت سلف فرستنده اف ام - فرستنده بدون سلف - فرستنده ساده و قوی اف ام - فرستنده صدای قوی - فرضیه یابی در تعمیر لوازم برقی - فرق hdوsd - فرق بین اچ دی و اس دی - فرق بین برق سه فاز و تکفاز - فرق بین برق و الکترون - فرق و تفاوت رله با کنتاکتورها - فرق وات با ولت - فلاشر 220 volt شهر - فلزیاب نیم متری - فلوچارت آموزش تعمیر اتو خانگی - فلیپ فلاپ چیست - فوق دیپلم - فیبر استخوانی چیست - فیش تصویر مستطیلی - فیش خروجی تلوزیونهای قدیمی - فیلتر پایین گذر چیست - فیلتر چیست - فیلتر میان نگذر چیست - فیلتر میانگذر چیست - فیلتربالاگذر چیست - فیوز اتوماتیک - فیوز الکترونیکی - فیوز رله ای - فیوزبیت های میکرو - فیوزچیست - قالب جدید وبلاگ - قطعات الکترونیک نایاب - کاتالوگ 8086 - طریقه ساختن پروگرامر برای avr - طریقه ساختن وبلاگ - طریقه شمارش مقدارخازن عدسی - طریقه صحیح لحیم کاری - طریقه فهمیدن اولیه ترانسها - طریقه فهمیدن محل خرابی در تعمیرات - طریقه محاسبه توان الکتریکی - طریقه محاسبه خازنهای عدسی - طریقه محاسبه مقدار آمپر - طریقه محاسبه مقدار یک مقاومت - طریقه محاسبه مقدارمقاومتها - طریقه محاسبه ولتاژ - طریقه محاسبه ولتاژ ترانس ها - طریقه مدارچاپی - طریقه نامگذاری ترانزیستورها - طریقه نصب و کرک کردن مولتی سیم جدید - طریقه کار با قطعات الکترونیکی - طریقه کار با مولتی متردیجیتالی - طریقه کارباپترن ژنراتور - طریقه کارباسیگنال ژنراتور - طریقه کاربامولتی مترعقربه ای یا آنالوگ - طریقه کارباهویه - ظاهر خازن ها در مدار - علائم قطعات الکترونیکی در مدارات - علائم نمایانگر خازن در مدار - علامت خازن ها در مدارات الکترونیکی - علامت دیود زینر در مدارات - علامت دیود معمولی در مدارات الکترونیکی - علامت مقاومت متغیر یا پتانسیومتر در... - علامت مقاومت ها در مدارات - علامت و شمای فنی ترانزیستور IGBT - عملکردمولتی سیم - عوارض برق گرفتگی - عیب یابی برد - عکس های با کیفیت قطعات برقی - فتو دیود ها چیست اند - فرستنده اف ام 3 وات - فرستنده اف ام بردبالا - پایه های TIP31 - پایه های TIP32 - پایه های TIP41 - پایه های TIP42 - پایه های آی سی 7400 - پایه های آی سی 741 - پایه های آی سی 7447 - پایه های آی سی LM324 - پایه های ترانزیستور 2n2222 - پایه های ترانزیستور 2N3906 - پایه های ترانزیستور BC107 - پایه های ترانزیستور c1815 - پایه های ترانزیستور s9014 - پایه های ترانزیستور فت fet - پایه های ترانزیستور2N3904 - پایه های ترانزیستورBD - پایه های ترانزیستورMJE - پایه های ترانزیستورفت 2N3819 - پایه های تریستور - پایه های تریستور C106D - پایه های رگولاتورهای ولتاژ - پتانسیومترچیست و چه کاری انجام میدهد - پترن چیست - پروژه الکترونیک - پروژه باحال برای رشته الکترونیک - پروژه بامیکروکنترلرavr - پروژه برای رشته الکترونیک - پروژه برای رشته الکترونیک - پروژه برای کارشناسی الکترونیک - پروژه تست کننده مادون قرمز - پروژه تست کننده کنترل - پروژه رایگان برای مقطع کاردانی... - باطری های کوچک - بایاس کردن ترانزیستوهای bjt - بایاس کردن چیست - بایاس کردن یعنی چه - بایاسینگ چیست - برق 3 فازچیست - برق تکفازچیست - برنامه آیسی atmega8 - برنامه الکترولب چیست - برنامه اندروید آزمایش مدارات الکترونیکی - برنامه اندروید برقی - برنامه تابلوروان ساده - برنامه شبیه سازی مدارات فرمان - برنامه فلاشر قابل کنترل چند حالته - برنامه نویسی ای وی آر - برنامه نویسی فلاشر با atmega8 - برنامه های اندروید رشته الکترونیک - برنامه های رشته الکترونیک - برنامه های رشته برق برای اندروید - برنامه های شبیه سازی مدارات الکترونیک - برنامه های گوناگون رشته الکترونیک - برنامه کیبورد رایانه برای میکروکنترلر - بهترین PLC خوب - بهترین چوک برای شوکر - بهترین روش ساخت فیبرمدارچاپی - بهترین مدارات الکترونیکی - بهترین وبلاگ درزمینه الکترونیک - بیشتر کردن عمر باطری - پارامترهای ولتاژ الکتریکی - پاورپوینت cny70 - پاورپوینت HDوSD - پاورپوینت استرین گیج - پاورپوینت درباره ربات مین یاب - پاورپوینت درباره سنجش سرعت - پاورپوینت درمورد سنسورها - پاورپوینت سنسور فتوسل - پاورپوینت سنسور گاز - پاورپوینت سنسور مادون قرمز - پاورپوینت سنسورالقایی - پاورپوینت سنسورتشخیص رنگ - پاورپوینت سنسورها - پاورپوینت سنسورهای القایی - پاورپوینت سنسورهای بدون تماس - پاورپوینت کنفرانسی سنسورها - پایه های 555 - پایه های 741 - پایه های 780 - پایه های BT136 - کاتالوگ ترانزیستورها - کاتالوگ سیگنال ژنراتورRF - کاتالوگcny70 - کاربردcny70 - کاربردسیگنال ژنراتورRF - کاردستی های الکترونیک - کتاب آموزش مدارهای الکتریکی - ‏کتاب ترانزیستورها - گزارشکار تمام جلسات کارگاه الکترونیک - گزارشکار دوربین مداربسته - گزارشکار کارآموزی نصب دزدگیر اماکن - گزارشکار کارگاه الکترونیک کارشناسی... - گیتهای منطقی - لذت الکترونیک - لغات پرکاربردانگلیسی در الکترونیک - لوکس متر دیجیتالی - لیزرچیست؟ - لیست آموزشکده های کشور - لیست درسهای کاردانی الکترونیک - لیست فروشگاه های قطعات الکترونیک - ماژولهای کنترل از راه دور آماده با... - ماهواره در زندگی امروزی - ماکت ربات زیردریایی - مبدل دی سی به دی سی - مبدلdcبهdc - مجموعه پروژه های رشته الکترونیک - مجموعه مدارات بی نظیرالکترونیکی - مجموعه مدارهای جالب برای پروژه رشته... - محاسبات چوک ها - محاسبات مخصوص آنتن ها - محاسبه جریان الکتریکی - محاسبه جریان برای تابلو ال ای دی - محاسبه منبع تغذیه تابلو ثابت - محل قرار گیری فیوز در مدارات - مدار - مدار اف ام بدون کویل - مدار الکترونیکی پل دیود یکسوساز - مدار الکترونیکی رادیو جیبی FM - مدار پاوربانک موبایل - مدار پنل خورشیدی - مدار تایمر به همراه پی سی بی - مدار تبدیل RGB - مدار تبدیل ولتاژ 6 و 12 ولت به بیشتر - مدار تست کننده ریموت - مدار تست کننده کنترل تی وی - مدار تعیین سطح صدا - مدار تقویت کننده ماسفت - مدار تنظیم کننده اتوماتیک دما - مدار چراغ چشمک زن سه تایی ساده - مدار چراغ قوه ساده - مدار چند برابر کننده ولتاژ دی سی dc - مدار دزدگیر ساده برای منزل - مدار دزدگیر موتور سیکلت - مدار دو برابر کننده دی سی - مدار ربات جنگجو - مدار ساده پروگرامر برای میکروکنترلرها - مدار ساده چراغ راهنمایی رانندگی - مدار ساده رمز - مدار شارژر بیسیم - مدار شوکر باحال - مدار فانکشن ژنراتور - مدار فرستنده رادیویی برد بالای قوی - مدار فرستنده صداهای اطراف فالگوش - مدار فرمان دستگاه - مدار فیوز برقی - مدار فیوز داعمی - مدار قفل رمز الکترونیکی با ای وی آر - مدار قفل رمز الکترونیکی بدون ای وی آر - مدار قفل رمز الکترونیکی ساده - مدار میکروسوییچ - مدار نقشه تایمر به همراه PCB - مدار و نقشه آنتن مرکزی - مدار و کیت چراغ چشمک زن ساده - مدار ولتمتر دیجیتالی ساده - مدار555 - مدارcny70 - مدارآداپتور30ولتی - مدارا بوستر آنتن تلوزیون - مدارات اسیلاتور - مدارات الکترونیک - مدارات الکترونیک جالب - مدارات الکترونیک رایگان - مدارات الکترونیک سرگرم کننده - مدارات الکترونیک عملی - مدارات الکترونیک کاربردی - مدارات با8051 - مدارات جالب و جدید الکترونیکی - مدارات جدیدوساده - مدارات خارجی عملی - مدارات رایگان با avr - مدارات روزالکترونیکی - مدارات ساده فلزیاب - مدارات فرمان رشته برق صنعتی - مدارات فرمان کارخانجات - مدارات فلاشر برای لامپ های بزرگ پر قدرت - مدارات مبتدی الکترونیک - مدارات متعادلگر دما - مدارات و نقشه های کاربردی و عملی... - مدارات کم یاب الکترونیک - مدارت باحال الکترونیکی - مدارتایمر5دقیقه ای - مدارتبدیل ولتاژمستقیم - مدارثابت کننده ولتاژ - مدارخوب برای پروژه ساخت - مداردوربین مداربسته - مداردوربین های مداربسته - مدارشوکر الکترونیکی جدید - مدارشوکرالکترونیکی حرفه ای -

طراحی پوسته توسط تیم لذت الکترونیک