سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

کلمات مرتبط : مشخصات آی سی های گیت آی سی گیت چیست شماره آی سی های گیت کاتالوگ گیتها کاتالوگ آی سی های گیت چند آی سی گیت شماره آی سی های خانواده گیت منطقی آی سی گیت دیجیتال شماره و کاتالوگ آی سی سون سگمنت گیت اند گیت اور گیت نات گیت ایکس نات گیت ایکس اور تغذیه آی سی های گیت نحوه کار با آی سی های گیت منطقی راه اندازی آی سی گیت بایاس کردن آی سی های گیت دیجیتالی ورودی و خروجی آی سی ها ی گیت دیجیتال پایه های آی سی های گیت انواع آی سی گیت منطقی قطعه گیت منطقی خانواده 74 TTL کاتالوگ آی سی های گیت TTL آموزش استفاده از گیتهای منطقی دیجیتالی

مشخصات آی سی های سری 74

ایسی های سیموس و تی تی ال سری  74 چه کاربردی در الکترونیک دارند و مشخصات آنها چیست ؟ 

اگر با قطعات الکترونیک سر و کار داشته اید و به تعمیر یا بررسی پرداخته اید قطعا می دانید که آی سی ها در یک نگاه ساده در دو نوع TTL ,CMOS   در بازار موجود هستند نوع TTL   و CMOS   این آی سی ها دارای رتبه بندی های مختلفی است که شاید دانستن نام و نحوه نام گذاری آنها برای شما جالب باشد

نوع TTL   آن شامل L  ،LS  ،S  ،AS  ،ALS   و F   می باشد به طور  مثال آی سی مربوط به گیت منطقی AND  را در نظر بگیرید این آی سی را شاید بتوانید در بازار با نام های 74L08،74LS08،74S08،74AS08  ،   74ALS08   و 74F08   بیابید، اگر به یکی از این آی سی ها با دقت نگاه کنید بعد از عبارت 74 شاهد یکی از عبارت های L  ،LS  ،S،AS،ALS و F و بعد از آن شماره آی سی را می بینید برای گیت AND بعد از این عبارات 08 را مشاهده می کنید که بیانگر گیت AND است این مطلب راجع به بقیه گیتها و آی سی ها نیز صادق است.

زیر گروه های تغذیه تی تی ال

خانواده L ،LS ،AS ،ALS و F دارای تغذیه مثبت بین 4.5 تا  5.5  ولت است،در واقع این رنج از ولتاژ، ولتاژ قابل تحمل است و به بیان دیگر این آی سی در این رنج درست کار خواهد کرد، خانواده S دارای تغذیه مثبت بین 4.75 تا 5.25 است.

همان طور که احتمالا می دانید ولتاژهای خروجی و ورودی صفر یا یک ولت باینری دقیقا مساوی با صفر و یک ولت نیست به طور مثال

میزان ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0

میزان ولتاژ خروجی در حالت صفر یا LOW برای تمامی گروه TTL برابر 0.3 ولت می باشد.

مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه L،LS و S برابر 3.4 ولت می باشد.

مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH خانواده گروه AS و ALS از تفریق تغذیه مثبت آی سی از عدد 2 بدست می آید.

مقدار ولتاژ‌ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه F نیز برابر 3.5 است.

جریان خروجی خانواده گروه تی تی ال

مقدار جریان خروجی خانواده TTL به شرح زیر می باشد.

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه L برابر5mA منظور از mA (میلی آمپر) است

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه LS برابر 8mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه S برابر 40mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه AS برابر 20mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه ALS برابر 8mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه F نیز برابر 20mA

نوع CMos نیز شامل خانواده C،AC،HC و HCT می باشد

به طور مثال اگر یک آی سی AND خریداری کنید و نوع آن CMOSباشد ممکن است،بعد از عدد 74 هر یک از عبارت های بالا را ببینید.به طور مثال آی سی AND را می توانید به صورت زیر مشاهده کنید.

74HC08 ،74HCT08 ، 74C08 و 74AC08

میزان ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0

در تمامی این خانواده ولتاژ خروجی در حالت LOW یا صفر برابر 0.1 ولتاژ مثبت است.

ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در خانواده گروه C از حاصلضرب 0.9 در مقدار مثبت منبع تغذیه بدست می آید.

ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در بقیه خانواده این گروه از تفریق مثبت تغذیه از مقدار عددی 0.1 بدست می آید.

جریان خروجی خانواده گروه سیموس

مقدار جریان خروجی آی سی های نوع CMOS

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه C برابر 3.3mA مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه AC برابر 50mA

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه HC,HCT برابر 25mA

تغذیه در گروه سیموس

خانواده گروه C در رنج ولتاژ‌ بین 3 تغذیه 3 تا 15 ولت کار می کنند

خانواده گروه AC ،HC و HCT بین تغذیه 2 تا 6 ولت کار می کنند


نظرات آیسی های سیموس و تی تی ال ، انواع آیسی های cmos ، انواع آیسی های ttl ، دیتاشیت آی سی های cmose , ttl ،