سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

ساختن سلول خورشیدی ( باطری خورشیدی ) 

مواد لازم برای ساخت : 

1= دیودیکسوساز1n4001(اگر دیود از نوع 6 آمپر باشد خیلی بهتراست)

2= انبر یا سیم چین

3= ولتمتر و آمپرمتر( مالتی متر )

www.lktra.parsiblog.com

نحوه ی ساختن :

دیود ها را با دقت به صورت افقی از وسط با انبر دست یا سیم چین دو نیم کنید به طوری که هسته ی آن آسیب نبیند ، حال با قرار دادن طرف باز دیود رو به آفتاب مستقیم ووصل کردن ولتمتر به دو سر دیود شاهد ولتاژی درحدود 300 میلی ولت (سه دهم ولت) و جریانی در حدود 25 میکرو آمپر هستیم .البته جریان 25 میکروآمپربرای دیودهای کوچک است اگر ازدیود 6 آمپر استفاده کنیم در نور مستقیم آفتاب تا 100 میکروآمپر هم میدهد. www.lktra.parsiblog.com

1=برای بدست آوردن ولتاژ بیشتر باید چند دیود را با رعایت قطبها با هم سری کنیم .(مانند شکل زیر)

سری کردن دیودها

2= برای بدست آوردن جریان بیشتر باید دیودها را مانند شکل زیر با هم موازی کنید.

موازی کردن دیودها

 ازاین باطری خورشیدی درمواقعی می شود استفاده کردکه به جریان زیاد نیازی نباشدمثل یک ماشین حساب که با 1میلی آمپر هم جواب میدهدبااین حال باز هم اگر بخواهیم به این جریان دست پیدا کنیم حداقل به 40 الی 70 دیود کوچک یا7دیودبرزگ 6آمپر نیاز داریم تا ولتاژ 1.5 ولت و جریان 1میلی آمپر را به ما بدهد حالا فکرشوبکنین که اگر جریان یک آمپر بخواهیم باید چند تادیود را باهم سری و موازی کنیم ، به همین دلیل این باطری خورشیدی بیشترجنبه ی آموزشی دارد تا صنعتی .

www.lktra.parsiblog.com

نکته : هر قدر اندازه دیود بزرگتر باشد جریان بیشتری به ما میدید.

با مدارزیرکه ازدیودهای کوچک 4001 استفاده کردم تونستم یک ماشین حساب کوچک رو راه بندازم .

(اگرروشن نشد تعداد ردیفهای مدارزیر رو افزایش بدین.)

 نحوه بهم بستن دیوده برای رسیدن به ولتاژی ایده ال

هشدار: ماده موجود در دیودها سلیسیم نام دارد که در صورت ورود به بدن سمی و خطرناک است /.

 در مورد اینکه چرا دیود در مقابل تابش نور برق تولید می کنه هم باید بگم که دیودتشکیل شده از دو لایه ازجنس سلیسیم nوp است که دقیقا همان ساختمان باطری خورشیدی را داراست . الکترونهای سلیسیم با تابش نور خورشید به حرکت در می آیند و باعث ایجاد جریان الکتریکی در مدارمیشوند.

برای علاقه بیشتر می تونید این کتاب رو دانلود کنید >> کلیک کنید


نظر() ساخت باطری خورشیدی ، طریقه ساخت یک باطری خورشیدی ارزان ، باطری خورشیدی ، ساخت سلول خورشیدی ، ‏ ساخت پیل خورشیدی ، ساخت باطری اسیدی ، ساخت صفحه خورشیدی ، ساخت صفحات آفتابی ، صفحه آفتابی ، سلول خورشیدی ، ساخت پیل خورشیدی ، ساخت پیل نوری ، منبع خورش ،